PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
UL. FABRYCZNA 1
64-980 TRZCIANKA

tel/fax: 067 216 35 83
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona: www.poradnia.trzcianka.com.pl

budynek
   

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piatku:

Poniedziałek od 8.00 do 19.00

Wtorek od 8.00 do17.00

Środa od 8.00 do 17.00

Czwartek od 8.00 do 17.00

Piątek od 8.00 do 15.00

Sekretariat czynny w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Trzciance, jako właściwą do podejmowania działań diagnostycznych i specjalistycznej terapii oraz do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z uogólnionymi zaburzeniami rozwojowymi tj.: autyzm, z.Aspergera.

W związku z powyższą decyzją, Poradnia przyjmuje dzieci z autuzmem i zespołem Aspergera z terenu całego powiatu czarnkowsko - trzcianeciego.

 

 

Dyrektor wraz z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Trzciance składaja świąteczne życzenia

 

Na zbliżające się Święta pragniemy
złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

Boże Narodzenie 2014 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

W dniach od 12.11.2014 do 14.11.2014 nasza Poradnia zorganizowała szkolenie na temat edukacji społeczno - ekonomicznej nastolatków AFLATEEN prowadzone przez specjalistów z koszalińskiej Fundacji Nauka Dla Środowiska. Ten program pozwala młodym ludziom zrozumieć i odkryć swój potencjał. Uczy krytycznego myślenia, wspólnego rozwiązywania problemów oraz kreatywności. Pokazuje jak zdobywać i zarządzać pieniędzmi, a jednocześnie pozwala odkryć wartość drugiego człowieka.

Do realizacji programu zostali zaproszeni przedstawiciele poradni z naszego powiatu, nauczyciele z gminy oraz przedstwiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania. Tą innowacyjną tematyką zostało objętych jedynie osiem ośrodków w Polsce. Pierwsze placówki realizujące projekt znajdują się w Indiach, od 2005 roku, pomocą zostały objęte dzieci z biednych i wykluczonych środowisk, które dzięki udziałowi w programie uwierzyły w siebie. Na całym świecie, z powodzeniem, realizowane są  nowatorskie założenia programowe. Dzieci i młodzież uczą się bycia odpowiedzialnymi za swoje życie obywatelami, zainteresowanymi otaczającą rzeczywistością i zaangażowanymi w sprawy społeczne.

Nasza Poradnia także organizuje szkolenia dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszą placówką.

 

 

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

 

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG PORADNI W ZAKRESIE:

 

- diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej),

 

- wydawania opinii,

 

- terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej),

 

- prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży,

 

- działalności profilaktycznej w szkołach i innych placówkach,

 

- konsultacji i poradnictwa indywidualnego,

 

OFERUJEMY:

 

- odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, wrażliwą na potrzeby innych,

 

- sprawną obsługę sekretariatu,

 

- pomieszczenia sprzyjające nieskrępowanej komunikacji,

 

- formy terapii dostosowane do problemów naszych klientów,

 

- wsparcie profilaktyczne dostosowane do specyfiki i potrzeb naszych klientów.

 

 

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzciance na rok szkolny 2014/2015
dla rodziców, dzieci i nauczycieli

 

Dla rodziców
• Jak pomóc dziecku w nauce? (pogadanka)
• Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych (pogadanka)
• Co to znaczy dojrzałość szkolna? (pogadanka)
• Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami przedszkolaków (pogadanka z elementami warsztatu)
• Jak mądrze towarzyszyć dziecku w rozwoju edukacyjno – zawodowym? (pogadanka)
• Co powinno zaniepokoić rodzica w rozwoju mowy dziecka? (pogadanka)
• Jak wspierać rozwój mowy dziecka? – Etapy rozwoju i stymulowanie mowy (pogadanka z elementami warsztatu)
• Sposoby na spędzanie czasu, a rozwój mowy dziecka (pogadanka z elementami warsztatu)
• Wsparcie rodziców dzieci autystycznych – grupa wsparcia
• Jak sobie radzić z agresja i uporem, czyli gdy moje dziecko krzyczy: „Nie!"
• Maluchy przed ekranem – pozytywne i negatywne skutki (pogadanka)
• Dziecko w kryzysie – analiza trudnych sytuacji wychowawczych (pogadanka)
• Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (lek, depresja, fobia), – kiedy się niepokoić? (pogadanka)
• Rodzice pracują za granicą – wsparcie dla opiekunów pozostawionych dzieci
• Systemowa terapia rodzinna

 

Dla nauczycieli
• Godzina dla nauczyciela – konsultacje ( czwartki 16-17)
• Uczeń trudny; co się za tym kryje? – warsztat dla nauczycieli z małym stażem zawodowym
• Jak interpretować informacje zawarte w dokumentach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną
• Rodzina w kryzysie – rola i możliwości szkoły (pogadanka)
• Dziecko krzywdzone – gdzie szukać pomocy i jak je wspierać? (pogadanka)
• Działania mediacyjne – konsultacje
• Grupa wsparcia dla logopedów z rejonu działania PPP – konsultacje
• Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – konsultacje
• Posiedzenie zespołów interdyscyplinarnych
• Higiena głosu (spotkanie edukacyjno – warsztatowe)
• Budowanie strategii pomocy dziecku z trudnymi zachowaniami (spotkanie edukacyjno – warsztatowe)
• Wspieranie działań Filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzciance
• Jak organizować współpracę z rodzicami? (pogadanka z elementami warsztatu)

 

Dla dzieci
• „Tęcza uczuć" – trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji (spotkanie edukacyjno – warsztatowe)
• Tworzymy siebie – wspomaganie osobistego rozwoju uczniów (samopoznanie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój kompetencji społecznych)
• Stres – jak sobie z nim radzić? (zajęcia warsztatowe)
• Wczesne wykrywanie zaburzeń mowy – przesiewowe badania logopedyczne
• „Jak Cie słyszą, tak Cię..." – znaczenie wypowiedzi w relacjach społecznych (spotkanie edukacyjno – warsztatowe)
• „Jak moje zachowania wpływają na innych?" – znaczenie przestrzegania norm społecznych
• „Różnice miedzy ludźmi" – korzyści i kłopoty (pogadanka)
• Jak zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych? (pogadanka)
• Aflatoun – edukacja społeczno – ekonomiczna dla uczniów klas IV – VI (spotkania edukacyjno – warsztatowe)
• Twórcza godzina dla uczniów klas I-III (spotkania edukacyjno – warsztatowe)
• Terapia dzieci autyzmem
• Pomoc w przezwyciężaniu traumy – konsultacje
• Jak żyć z dorosłymi i nie zwariować? – problemy dorastania oczami dzieci (pogadanka)

 

Zapraszamy do kontaktu osbistego lub telefonicznego w celu umówienia sie na spotkania i zajęcia.